บริษัท เทรดดิ้ง เอพลัส จำกัด
88/8 ม.4 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 21110
หมายเลขโทรศัพท์
086 328 9482
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น.

เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป ตรา สวอลโล่ เนสท์
“Swallow Nest Brand”

เริ่มดำเนินการจัดจำหน่ายลงสู่ตลาดการค้า ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2550

โดยผู้ก่อตั้ง บริษัท เทรดดิ้ง เอพลัส จำกัด ในเวลาต่อมาได้จดจัดตั้งขึ้นทะเบียนนิติบุคคลและโรงงานการผลิตภายใต้กฎหมายไทย ควบคุมคุณภาพสินค้าและคุณภาพในด้านของกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล อาทิ CODEX, GHP, HACCP ตั้งแต่ปี 2559(B.C.2016) เป็นต้นมา

ผู้ก่อตั้งได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า เครื่องดื่มหลากหลายประเภท โดยเฉพาะเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป โดยสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มรังนกตรา สวอลโล่ เนสท์ ได้รับการพัฒนาทั้งด้านของบรรจุภัณฑ์ และนวัตกรรมการผลิตอยู่ตลอดเวลา เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยม มีฐานลูกค้าประจำ และขยายขนาดตลาดมากกว่า 20% ในทุกปี

จุดแข็งของโรงงานในฐานะผู้ผลิตคือ สถานที่ตั้งโรงงานอยู่ในแหล่งผลิตรังนกที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศไทย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เราจึงมีวัตถุดิบ เป็นรังนกบ้านที่มีคุณภาพสูงสำหรับกระบวนการผลิตได้ตลอดทั้งปี

ผู้บริโภคจึงไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของ สวอลโล่ เนสท์ ว่าจะได้ของที่ดี มีคุณภาพสม่ำเสมอในทุกขวดที่เปิดดื่ม

Bird’s Nest Beverage
“Swallow Nest Brand”

Our Swallow Nest Brand Bird’s Nest Beverage has been initially launched since 2007 by the founder of Trading APlus. Later in year 2016 Trading APlus has been fully registered its own facility as the manufactured under Thai Law with international CODEX production standard

The founder has committed to develop variable specially Swallow Nest Brand Bird’s Nest Beverage in all aspects including packaging, quality and innovations to meet the highest consumers satisfaction. Our commitment has been accomplished by the market expansions and sales growth more than 20% each year.

The strength of our factory is the location in Klaeng, Rayong the best bird’s nest harvest in the eastern part of THAILAND so we have the good quality bird’s nest supplies as key raw material the whole year.

Good raw material together with good production practice result in Swallow Nest brand loyalty from all our consumers around the world since the very beginning.